Villkor

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor och tjänster som anges nedan (”Försäljningsvillkoren”) ska gälla för Sophie by Sophies leverans till kunden av någon av produkterna som listas på denna webbplats. Kunderna bör noggrant läsa försäljningsvillkoren innan de beställer några produkter från denna webbplats. Genom att beställa någon av Sophie by Sophies produkter, samtycker kunden till att vara bunden av försäljningsvillkoren. Kunden bör skriva ut en kopia av försäljningsvillkoren för framtida referens.
 2. Genom att klicka på knappen märkt "Jag accepterar" i slutet av beställningsprocessen accepterar kunden försäljningsvillkoren. Om kunden vägrar att acceptera dem kommer han eller hon inte att kunna beställa några produkter från denna webbplats.
 3. Försäljningsvillkoren gäller från och med idag och tills de byts ut eller ändras enligt nedan.

Definitioner

 1. "Kund" betyder den part som beställer Produkter på webbplatsen.
 2. "Leverans" betyder när Produkterna levereras till Kunden.
 3. "Responsperiod" innebär rätten att avbryta beställningen inom fjorton (14) dagar från den dag då kunden mottog produkten(erna) i enlighet med lagen om distansförsäljning och dörrförsäljning (Sw. Distans- och hemförsäljningslagen).
 4. "Sophie by Sophie" betyder (SOPHIE by SOPHIE Sales AB) reg. Nej. [556976-6685], [Östermalmsgatan26 A, 114 26 Stockholm], som är leverantör av Produkterna som tillhandahålls på Webbplatsen.
 5. "Produkt(er)" avser de produkter som tillhandahålls för försäljning på webbplatsen och som tillhandahålls av Sophie by Sophie.
 6. ”Beställning” avser varje beställning som lagts av Kunden på Webbplatsen.
 7. "Orderbekräftelse" betyder när kunden får ett e-postmeddelande från Sophie av Sophie som bekräftar mottagandet av kundens beställning.
 8. "Webbplats" betyder Sophie by Sophies webbplats https://sophiebysophie.com

Inköp av produkter

 1. Produkter som presenteras på webbplatsen är föremål för tillgänglighet och ändras utan föregående meddelande.
 2. Kunden får inte köpa Produkter på Webbplatsen, och får inte acceptera försäljningsvillkoren om kunden inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med Sophie by Sophie.
 3. För att köpa Produkt(er) på Sophie av Sophies Webbplats måste Kunden bekräfta att han eller hon accepterar försäljningsvillkoren.
 4. Kunden kommer att lägga en beställning på webbplatsen genom att lägga till produkten/produkterna i "Inköpsväskan" och sedan gå till "kassan". Kunden måste också bekräfta sin beställning genom att klicka på knappen märkt " avsluta köp " till kundens beställning.
 5. Kundens beställning av produkt(er) ska betraktas som ett bindande erbjudande att köpa produkt(er) enligt försäljningsvillkoren.
 6. Beställningar är föremål för godkännande av Sophie av Sophie och tillgänglighet av de beställda produkterna. Om beställd(a) produkt(er) inte är tillgänglig kommer Sophie by Sophie att meddela kunden via e-post och kunden kommer att ha möjlighet att antingen vänta tills produkten blir tillgänglig från lager eller att avbryta beställningen.
 7. Efter att ha lagt en Beställning kommer Kunden att få ett e-postmeddelande från Sophie av Sophie som bekräftar mottagandet av Kundens Beställning ("Orderbekräftelse"), vilket kommer att utgöra ett bindande avtal mellan Kunden och Sophie by Sophie.
 8. Orderbekräftelsen kommer att innehålla alla detaljer om produkten/produkterna, priserna på produkten/produkterna inklusive moms och eventuella andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om kundens rätt att avbryta inom respitperioden enligt nedan och andra tjänster tillhandahållna av Sophie by Sophie, och villkoren för att avbryta beställningen.

Pris

 1. Priset/priserna för Produkten/Produkterna anges i Orderbekräftelsen.
 2. Priserna som visas på webbplatsen är i SEK, Euro, GBP och USD, inklusive moms enligt tillämplig sats och eventuella andra skatter, leveranskostnader och eventuella efterkravsavgifter. Köp av Produkt(er) från länder utanför Sverige kan också utgöra betalning av tullavgifter som inte ingår i priset/priserna. Eventuella tullavgifter ska betalas av Kunden till tullen eller andra relevanta myndigheter i det land där Produkten/Produkterna slutligen levereras.

Alla priser och erbjudanden gäller som annonseras från tid till annan. Från tid till annan kan priserna ändras som svar på valutakursförändringar, sänkningar och andra kommersiella faktorer. Priset som gäller för din beställning kommer att vara det pris som gäller vid den tidpunkt då din beställning accepteras. Kunder som köper från ett land som tjänat som DDP kommer att ådra sig relevant tull och skatt. Kunder som köper från ett land som tjänat som DDU kommer endast att debiteras för de köpta artiklarna och fraktkostnader. Importavgifter eller skattekostnader kommer att faktureras dig direkt från DHL eller en importmäklare som du utsett. Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala tullmyndighet för att fastställa ett landat självkostnadspris innan köpet slutförs.

Oavsett din shoppingdestination och vilken valuta du handlar i, kan ditt köp debiteras av din bank med en internationell transaktionsavgift. SOPHIE by SOPHIE ansvarar inte för någon sådan avgift eller avgift.

Godkännande av din beställning

När du har gjort ditt val och din beställning har lagts kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar detaljerna för din beställning. Detta mejl är INTE ett godkännande av din beställning, utan bara en bekräftelse på att vi har tagit emot den.

Om du inte avbryter din beställning, kommer godkännandet av din beställning och slutförandet av kontraktet mellan dig och SOPHIE av SOPHIE att slutföras när vi e-postar dig för att bekräfta att varorna har skickats. Köpeavtalet ingås därför i Stockholm, Sverige och avtalets språk är engelska. Varken vår tredje parts betalningsbehandlare eller vår nominerade kurir har behörighet att acceptera en beställning på uppdrag av SOPHIE av SOPHIE.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning i händelse av att vi till exempel inte kan erhålla tillstånd för betalning, att fraktbegränsningar gäller för en viss vara, att den beställda varan är slut i lager eller inte uppfyller vår kvalitetskontroll standarder och dras tillbaka, eller att du inte uppfyller behörighetskriterierna som anges i användarvillkoren.

Vi kan också vägra att bearbeta och därför acceptera en transaktion av vilken anledning som helst eller avvisa service till någon när som helst efter eget gottfinnande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part på grund av att vi drar tillbaka några varor från webbplatsen oavsett om varorna har sålts eller inte, tagit bort, granskat eller redigerat material eller innehåll på webbplatsen, vägrat att bearbeta en transaktion eller avveckla eller avbryta en transaktion efter att behandlingen har påbörjats.

Även om alla ansträngningar görs för att se till att detaljerna på vår webbplats är korrekta, kan vi då och då upptäcka ett fel i prissättningen av produkter. Om vi ​​upptäcker ett fel i prissättningen av en produkt i din beställning kommer vi att meddela dig så snart som möjligt. Vi är inte skyldiga att acceptera eller uppfylla en beställning av en produkt som annonserats till ett felaktigt pris och förbehåller oss rätten att annullera en sådan beställning som har accepterats eller är på väg. Om du beställer en produkt som är felaktigt prissatt av någon anledning kommer vi att maila eller ringa dig för att informera dig om att vi inte har accepterat din beställning och/eller att den relevanta delen av din beställning har annullerats. Om du redan har betalat för varorna återbetalar vi hela beloppet så snart vi kan. I händelse av att produkter återkallas under transport kommer vi att behandla din återbetalning när produkterna har returnerats till oss.

Betalning

Vi accepterar Visa, Mastercard, American Express och Maestro-kort. Du kan även välja att betala med Klarna, Apple Pay, Shop Pay eller Google Pay. När du väljer det här alternativet i kassan kommer du att dirigeras till deras sida för att logga in. Betalningar för beställningar som innehåller en förbeställningsvara kommer att betalas i förskott och leveranstiden är cirka 5-8 veckor efter att din beställning har bekräftats och lagts. Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller. Om emittenten av ditt betalkort vägrar att godkänna betalning till SOPHIE av SOPHIE, kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser.

Vid kredit-/betalkortsbetalning kommer det förfallna beloppet att dras omedelbart.

Vid försenad betalning ska Kunden betala dröjsmålsränta enligt en ränta som med [åtta (8)] procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen.

De priser som anges på Webbplatsen och i varje Orderbekräftelse anges med reservation för förhöjda leverantörspriser, tryckfel och eventuella felaktigt angivna specifikationer.

Produkten/produkterna förblir Sophie by Sophies egendom tills full betalning har erlagts.

Leverans

Du kommer att äga varorna på och från det senare av den tidpunkt då: (a) vi får full betalning eller (b) vi levererar varorna till dig. SOPHIE by SOPHIE försäkrar varje köp under tiden det är i transit tills det levereras till din angivna leveransadress. Vi kräver en underskrift för alla levererade varor, då ansvaret för dina köpta varor övergår till dig. Om du har angett en mottagare som inte är du för leveransändamål (till exempel som en gåva) accepterar du att bevis på en underskrift av dem (eller på den leveransadressen) är bevis på leverans och uppfyllande av SOPHIE av SOPHIE, och överföring ansvar på samma sätt. Varorna är ditt ansvar från det att vi levererar dem till den adress du gav oss. DHL kan leverera till vissa destinationer utan att samla in en signatur. Om det här alternativet gäller din leveransadress kan du uppdatera dina preferenser på fraktsidan i kassan innan du fortsätter med köpet. Observera att om ingen underskrift samlas in, godkänner du våra villkor och bekräftar att SOPHIE by SOPHIE kan lämna ditt/dina paket utanför lokalen på den leveransadress som du angett utan att erhålla en signatur för leveransbevis och ta fullt ansvar för eventuell förlust eller skada som kan uppstå. Ibland kan DHL vägra att leverera din beställning om de anser att leveransadressen anses vara osäker. Observera att vi strävar efter att skicka alla beställningar inom 24 timmar, eller 48 timmar under reaperioder.

Dröjsmål

Försening på uppdrag av SOPHIE by SOPHIE föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte har orsakats av Kunden, andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för eller Force Majeure.

Vid försening har Kunden rätt att hålla inne betalning och kräva fullgörande av Beställningen eller, om förseningen är av stor betydelse för Kunden, annullera Beställningen.

Leveranstider som visas på webbplatsen är uppskattningar och ska endast användas som vägledning och börjar från avsändningsdatumet. Under alla omständigheter kommer vi att leverera varorna till dig inom 30 dagar från den dag då vi accepterade din beställning. SOPHIE by SOPHIE ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av destinationens tullklareringsprocesser. Om leveransen försenas av någon händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av evenemanget, men om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att annullera din beställning och vi kommer att ge dig en återbetalning för alla varor du har betalat för men inte mottagen.

Leverans av produkten/produkterna i lager kommer att levereras inom 1-5 arbetsdagar. Fine Jewellery, customized, make-it-personal och specialbeställningar kommer att levereras inom cirka 5-8 veckor.

Produkt(er) som för närvarande inte finns i lager – Om du registrerar dig på vår väntelista får du ett e-postmeddelande när produkterna finns i lager igen.

Leverans på inrikes Beställningar i Sverige med (PostNord Rekommenderad Post Inrikes) standardleverans och retur täcks av Sophie by Sophie. Leverans på beställningar inom EU och inom övriga europeiska länder kommer att debiteras med en fast fraktkostnad. Se leveranstid.

Sophie by Sophie förbehåller sig rätten att justera fraktpriserna och serviceavgifterna enligt ovan i enlighet med prishöjningar som inträffar under perioden mellan dagen då Beställningen gjordes och leveransdagen.

Risken för Produkten/Produkterna övergår till Kunden vid leverans.

Ångerrätt inom fristen

Kunden har enligt lagen om distansförsäljning och hemförsäljning (Sw: Distans- och hemförsäljningslagen) rätt att ångra beställningen inom fjorton (14) arbetsdagar från den dag då kunden mottog produkten/produkterna (den "Grace Period") (SWE: ångerrätt).

Ångerrätten utövas genom att produkten/produkterna skickas till SOPHIE by SOPHIE med rekommenderat brev.

För beställningar som annulleras under respitperioden kommer alla avgifter som kunden kan ha betalat för produkten/produkterna att ge dig en full återbetalningskostnad som du har betalat. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig.

Vi kommer att göra återbetalning utan onödigt dröjsmål, och senast: [14] dagar efter den dag vi får tillbaka någon av de levererade varorna från dig; eller (ii)(om tidigare) [14] dagar efter den dag du förser oss med bevis på att varorna har returnerats; eller (iii) om inga varor levererades, [14] dagar efter den dag då vi informeras om din avbokning.

Vi kommer att göra återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen.

I händelse av att vi har skickat varor till dig och du har makulerat din beställning, kan vi hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Om vi ​​inte får tillbaka varorna kan vi ordna att de hämtas hos dig på din bekostnad.

Du ska returnera annullerade beställningar till: SOPHIE by SOPHIE, c/o A house ARK, Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm, SVERIGE utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast [30 ] dagar från dagen då du meddelar din avbokning av kontraktet till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan perioden på [ 30 ] dagar har gått ut.

Du kommer att få stå för kostnaden för att returnera varan.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av hanteringen, annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Observera att du endast kan använda din rätt att avbryta beställningen under "Gratisperioden" om du ger oss ett formellt skriftligt meddelande om avbokning när som helst efter att din beställning har lagts, upp till [14 ] kalenderdagar från dagen efter att du mottagit din beställning. beställning, via e-post eller post enligt beskrivningen ovan.

Ansvar

Produkt(er) är defekta om Produkten/Produkterna avviker från vad som anges i Beställningen eller i något avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar baserat på information som SOPHIE tillhandahåller.

Om Produkt(er) är defekt har Kunden rätt att kräva reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att åtgärda felet, hålla inne betalning eller, om defekten är av stor betydelse för Kunden, annullera Beställningen .

SOPHIE by SOPHIE har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om det kan ske inom rimlig tid och utan några extra kostnader för Kunden.

Returnerar

Kunden måste göra ett klagomål på den eller de defekta produkterna till Sophie by Sophie inom rimlig tid efter att defekten upptäcktes (Sw: reklamation).

Kunden måste meddela SOPHIE by SOPHIE varför han eller hon anser att produkten/produkterna är defekta. Om reklamationen görs inom två (2) månader efter att felet upptäcktes görs det alltid på förfallodagen. Efter två (2) år har Kunden förlorat sin rätt att göra ett reklamation, såvida inte någon garanti säger något annat.

SOPHIE by SOPHIE står endast för returkostnaderna om produkten/produkterna är defekta eller felaktigt levererade.

Om reparation eller omleverans inte görs inom skälig tid efter att reklamationen gjordes, har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den/de relevanta Produkten.

Ångerrätten utövas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sophiebysophie.com eller genom att ringa +46 (8) 612 12 40. Vid hävning av köpet av relevant(a) Produkt(er) ska Kunden returnera Produkten( s) i enlighet med returförfarandet som anges ovan.

Varor på REA återbetalas inte. Vi kan inte erbjuda prisjusteringar på varor som ursprungligen köpts på rea eller på några speciella kampanjartiklar som tillfälligt har reducerats i pris. När en vara har köpts till ett rabatterat försäljningspris kommer ingen prisjustering att erbjudas om varan skulle märkas ner ytterligare.

Kampanjkoder (endast i vår onlinebutik - sophiebysophie.com)

Kampanjkoder kan inte överföras och det finns inget kontantalternativ. Dessutom kan de inte användas tillsammans med någon annan kampanjkod eller erbjudanden, och måste lösas in före det publicerade datumet, om de tillhandahålls.

Nyhetsbrev Sign Erbjudande 10 % rabatt

 • Kampanjkoden gäller endast förstagångsbeställningar utan minimiutgifter och får inte användas på beställningar inklusive fina smycken och välgörenhetsinsamlingar.
 • Denna kampanjkod får endast användas en gång per person och kan inte kombineras med någon annan kampanj, rabatt, erbjudande, kod, certifikat, kupong eller på presentkort.
 • Detta erbjudande är ej överlåtbart, ej utbytbart och inget kontantalternativ erbjuds
 • SOPHIE by SOPHIE förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återkalla, avbryta, avbryta och/eller ändra erbjudandet när som helst och utan föregående meddelande
 • I händelse av en tvist angående denna kampanj är SOPHIES beslut slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion ska inledas

  Behövs hjälp? E. info@sophiebysophie.com eller P. +46 (8)612 12 40