Integritetspolicy

SOPHIE by SOPHIE respekterar din integritet och rätten att kontrollera dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna för att informera dig om vilken data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda dina uppgifter som om det vore vår största affärshemlighet.

Sophie by Sophie ("Företaget") Sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen, hur du kan kontrollera dina egna uppgifter och hur du kontaktar oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår i en app eller på en webbplats som hanteras av företaget. The Sophie by Sophie är en personligt ansvarig person i enlighet med dessa villkor och ansvarar för behandlingen enligt gällande lagstiftning.

Här är en sammanfattning av vad du kan förvänta dig genom att besöka vår hemsida:

 • Vi spårar din webbaktivitet i marknadsföringssyfte.
 • Vi samlar in personuppgifter för marknadsföringsändamål och kommunikation.
 • Vi behandlar personuppgifter genom att skicka dem till integrerade e-post- och CRM-system i marknadsförings- och uppfostringssyfte.
 • Vi sparar personuppgifter i Klaviyo för analysändamål.
 • Ditt beteende och din webbaktivitet kan användas för marknadsföringsändamål såsom profilering och marknadsföringsanalys.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Sophie by Sophie samlar informationen i första hand från dig som kund. Exempel på personuppgifter som vi kan samla in är ditt namn och andra kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Sophie by Sophie kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Sophie by Sophie registrerar personuppgifter i samband med:

 • Meddelande om en tjänst som erbjuds via de olika plattformarna som erbjuds av företaget.
 • När du anger din e-postadress eller ditt mobilnummer på hemsidan.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra hemsidor och sociala medier.
 • Om du registrerar dig för e-postprenumerationer.
 • Ditt besök på våra webbplatser och appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, såsom IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Samlar med samtycke

Genom att klicka på knappen "Stäng" samtycker du till att de personuppgifter (dvs ditt namn, telefonnummer och e-postadress) du anger i formulär på olika platser på denna webbplats kan användas i marknadsföringssyfte för de tjänster du exponeras för där du ombeds att fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografiska position och intressen för att bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

Genom att klicka på knappen "Stäng" samtycker du också till att vi kan lägga till en så kallad tredjepartscookie på din dator från Företaget. Denna cookie kommer att följa dig och ditt onlinebeteende på andra webbplatser för att kunna erbjuda dig marknadsföring baserat på ditt onlinebeteende.

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter huvudsakligen för de ändamål som anges nedan och för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället:

 • För att utföra beställningar på tjänster via en av plattformarna som erbjuds av företaget;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, korrigera felaktig information eller skicka information du begärt, t.ex. nyhetsbrev;
 • Information om beställning av en tjänst lagras och analyseras, liksom underlag för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att hantera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att få statistisk information om våra användares beteende och mönster identifierar detta inte någon individ utan sker på aggregerad nivå;
 • Att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och appar.
 • Personuppgifter används även för analys för att utföra segmentering/profilering, för att utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka information och marknadsföring till dig via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom sociala medier eftersom du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller inlägg om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du kan tacka nej till denna kampanj när som helst;
 • För att förse dig med relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra personer med liknande beteenden har varit intresserade av, vad du har valt för service, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app för att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds genom företaget genom att anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • Att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Syfte

För att kunna marknadsföra oss, våra produkter och tjänster.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster om du tidigare har köpt en produkt av oss eller skapat ett användarkonto men inte genomfört köpet. Om du inte är kund hos oss kommer vi att be om ditt samtycke i förväg, t.ex. när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Kom ihåg att du kan kontakta oss när som helst för att motsätta dig vår direktmarknadsföring. Alla våra nyhetsbrev innehåller en avregistreringsknapp. Du når oss på info@sophiebysophie.com .

Lagringstid

Senast 2 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev eller loggade in på ditt användarkonto).

Information som kan komma att lämnas ut

Vi kan dela information med andra företag som behandlar data för vår räkning för att kunna utföra våra tjänster, det vill säga analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. All hantering av personuppgifter säkerställer dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Bolaget samarbetar endast med partners som hanterar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att till exempel har anslutit sig till det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA Stater.

Om cookies

När du använder vår sida och app kan personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs endast genom ett separat samtycke. Detta kommer att lagra informationen om din användning och de sidor som besöks. Detta kan vara teknisk information om din enhet och internetanslutning som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. När du besöker våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att känna igen dig för att lära dig mer om våra användare. Detta kan göras direkt eller genom användning av tredjepartsteknik.

Rättslig grund, lagring och utlämnande av personuppgifter

Genom att lämna uppgifter till Bolaget ger du ditt tillstånd att Bolaget registrerar och lagrar information om vilken tjänst som köpts och behandlar de angivna personuppgifterna för de angivna ändamålen. Som rättslig grund för behandling kommer Bolaget att hänvisa till fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Bolaget använder berättigat intresse som grund kommer det endast att ske för de syften som anges ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter, se rubriken Hur du kontaktar oss.

Behandlingen är i enlighet med gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. För marknadsföringsändamål används inte information äldre än 2 år. Detta innebär att data kommer att raderas när de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analys eller direktmarknadsföring för de ändamål för vilka de har samlats in. Vissa uppgifter kan sparas längre när så krävs på grund av andra lagkrav. All hantering av personuppgifter säkerställer dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter och du kan påverka din information och vad som sparas. Bolaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som visar sig vara felaktiga. Du kan också när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken "Hur du kontaktar oss"). Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter, vänligen kontakta företaget eller så kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land, vänligen hitta rätt på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article -29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina Sidor genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post- och SMS-kommunikationen som vi skickar till dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att hjälpa dig avböja vår kommunikation.

Du kan en gång om året få information om de personuppgifter som registrerats i skriftlig form från Sophie by Sophie.

Länkar till andra sajter

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbplatser eller material som publicerats av tredje part, är dessa länkar endast i informationssyfte. Eftersom företaget inte har någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material, är vi inte ansvariga för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för några skador eller förluster som kan uppstå från användningen av dessa länkar.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller:

E. info@sophiebysophie.com
P. +46 8 612 12 40
Denna integritetspolicy gäller från 2018-03-13 08:40:45