KVINNORNA SOM INSPIRERADE SOPHIE GYLLENHAMMAR MATTSSON UNDER ÅREN