Hållbarhet

Sophie by Sophie arbetar aktivt för ett hållbart samhälle med hållbarhet på alla nivåer. Vi bryr oss om miljö, resurser och människor. Några områden vi fokuserar extra på i vårt hållbarhetsarbete är metall- och diamanthantering, kemikalier och förpackningar. Våra arbetare är i laglig arbetsför ålder, kombinerar rimliga löner med avgifter till sin pension och arbetar i en säker fabriksmiljö.
Återvinning av guld och silver.
Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera att våra tillverkares och underleverantörers produktion har så liten miljöpåverkan som möjligt. De tillverkare och leverantörer som förädlar guldet, det vill säga renar och separerar guldet från andra metaller, har vi valt att arbeta med genom höga krav och regler gällande bland annat kemikalier, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. De har även en guldraffineringscertifiering som garanterar ansvarsfull hantering med både etiskt och ekologiskt godkända processer som uppfyller lagar och standarder. Därför kan vi vara stolta över att majoriteten av våra guld- och silverprodukter också är gjorda av återvunnen metall. Vi återvinner även vårt guld och silver i Sverige.
Diamanter för ett rättvist samhälle
Vi vill bidra till en bättre värld och inte på något sätt stödja illegal handel och krig. Därför kräver vi att våra leverantörer endast handlar med diamanter enligt Kimberleyprocessens certifieringssystem (ett regelsystem för internationell handel med rådiamanter enligt EU-förordningar 2368-2002). Du kan därför känna dig säker på att de diamantsmycken vi säljer inte är så kallade konfliktdiamanter, då vi endast använder oss av leverantörer som agerar i enlighet med Kimberleyprocessen.
Förpackningar som håller över tid
När det kommer till hållbarhet vill vi inte lämna något åt ​​slumpen. Vi vill göra allt vi kan för att bidra till regeringens mål att minska både vår och din plastkonsumtion. Därför har vi helt tagit bort plastpåsarna och använder istället våra sammetsdammpåsar och papperspåsarna och kartongerna du får av oss är FSC-godkända (FSC = Forest Stewardship Council), limmade med organiskt lim och designade utifrån tanken att de kan återanvändas, så länge som en prydnadslåda i ditt hem.